4.02.2010

Türkiye'de hayat duracak

Tekel işçilerinin, 4-C’ye karşı çıkarak özlük hakları ile başka kamu kurumlarına geçirilme talebiyle başlattıkları eylemin 52’nci gününde, Türkiye bir genel greve sahne olacak. İşçi ve memur sendikalarının ilk kez birlikte aldığı eylem kararıyla yaklaşık 1.5 milyon kamu çalışanı bugün ‘üretimden gelen gücünü’ kullanıacak.

6 konfederasyon birlikte

Toplam 2 milyonu kadrolu olmak üzere 2 milyon 900 bin civarında çalışanın bulunduğu, sendikalı yaklaşık 1.5 milyon çalışanı temsil eden 6 büyük işçi ve memur konfederasyonları (Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK) bu eyleme öncülük ediyor. Bu eylemle birlikte ilk kez işçi ve memur sendikaları birlikte “genel grev” yapmış oluyor.

Sendika yöneticileri bu eylemin adına ‘genel grev’ demeseler de, bir gün boyunca tüm yurtta kamu hizmetleri aksayacak. Tekel işçilerine destek olmak için Türk-İş’in öncülüğünde alınan karar doğrultusunda, DİSK, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK’e bağlı işçi ve memurlar bugün saat 08.00-17.00 arasında iş bırakacak.

2 yorum:

 
Türkiye'nin En Büyük Servis Portalı